,

5000 ΔΡΑΧΜΕΣ (ΚΩΔ-1027)


5000 ΔΡΧ    20 ΙΟΥΝΙΟΥ 1942

100.00

5000 ΔΡΧ

ΑΘΗΝΑ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 1942

ΓΩ529307 Β’

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ

16,50Χ8