,

5000 ΔΡΑΧΜΕΣ (ΚΩΔ-1026)


5000 ΔΡΧ   1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1932

160.00

5000 ΔΡΧ

ΑΘΗΝΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1932

ΑΖ045/553509

ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

20Χ10