,

500 ΔΡΑΧΜΕΣ (ΚΩΔ-1020)


500 ΔΡΑΧΜΕΣ   1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1932

180.00

500 ΔΡΑΧΜΕΣ

Α0059/028410

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1932 ΣΕΙΡΑ Α’

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΚAI ΔΙΑΤΡΗΤΟ

18,50 Χ 8,50