,

500 ΔΡΑΧΜΕΣ (ΚΩΔ-1019)


500 ΔΡΑΧΜΕΣ   10 ΙΟΥΛΙΟΥ 1950

70.00

500 ΔΡΑΧΜΕΣ
αα01 230328
10 ΙΟΥΛΙΟΥ 1950
ΠΟΛΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ
10,7 Χ 5,50