,

50 ΔΡΑΧΜΕΣ (ΚΩΔ-1013)


50 ΔΡΑΧΜΕΣ  1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1939

120.00

50 ΔΡΑΧΜΕΣ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1939

Μ040/070157

ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

14,50 Χ 7,2