,

1000 ΔΡΑΧΜΕΣ (ΚΩΔ-1024)


1000 ΔΡΧ    ΑΘΗΝΑΙ 1939

140.00

1000 ΔΡΧ

ΑΘΗΝΑΙ 1939 ΣΕΙΡΑ Β’

Δ-164/609470

ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

16 Χ 8