,

1000 ΔΡΑΧΜΕΣ (ΚΩΔ-1022)


1000 ΔΡΑΧΜΕΣ  1 ΜΑΙΟΥ 1935

140.00

1000 ΔΡΑΧΜΕΣ

ΣΕΙΡΑ Α’ 785899 ΑΖ=045

1 ΜΑΙΟΥ 1935

ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

21 Χ 10