,

100 ΔΡΑΧΜΕΣ (ΚΩΔ-1016)


100 ΔΡΑΧΜΕΣ  ΕΝ ΑΘΗΝΑΙ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 1941

80.00

100 ΔΡΑΧΜΕΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 1941

ΝΛ.118219 Β’

ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

14 Χ 7