,

10 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (ΚΩΔ-1009)


10 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ  ΔΡΑΧΜΕΣ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 1944

40.00

10 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ
29 ΙΟΥΛΙΟΥ 1944
ΣΕΙΡΑ Α  ΑΔ 069137
ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
14 Χ 6,3