Κατασκευή τραπέζι. Σύνθεση από αλέτρι και ντουγένι με επιφάνεια τζάμι