,

“ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΟΝΟΤΑΞΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ”


“ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΟΝΟΤΑΞΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΜΠΑΝΑ

1953