“ΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟΝ ΜΑΝΑ”

Μοναχού ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΓΙΟΠΑΥΛΙΤΟΥ

1969