,

“ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΠΙΖΗΣΗΣ”


“ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΠΙΖΗΣΗΣ”

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

ΓΕΝ Δ/ΝΣΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ