Περικεφαλαία.


198.40

Περικεφαλαία του Σώματος Πυροσβεστικής, παρελάσεως, από μέταλλο & Δέρμα, εποχής 1935, σε πολύ καλή κατάσταση.