Ο ΦΑΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗΣ 1985
ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
15 Χ 23