,

Κασέλα (06)


644.80

Λεσβιακές κασέλες από καρυδιά, σκαλιστές, εποχής 1830-1850.
Βρέθηκαν στην Αγιάσο Λέσβου