,

Κασέλα (06)


520.00

Λεσβιακές κασέλες από καρυδιά, σκαλιστές, εποχής 1830-1850.
Βρέθηκαν στην Αγιάσο Λέσβου