Τουριστική Προβολή Λέσβου και συναυλίας Scorpions 2009

Διαμόρφωση περιπτέρου για την τουριστική προβολή της Λέσβου καθώς και της συναυλίας των SCORPIONS 2009