Αίθουσα Τέχνης

Στην αίθουσα τέχνης του Παλαιοπωλείου “ΠΑΡΕΛΘΟΝ” έχουν φιλοξενηθεί έργα τέχνης διαφόρων καλλιτεχνών

Έργα τέχνης του καλλιτέχνη
Γεωργίου ΜΑΡΟΥΔΑ