Τουριστική Προβολή Λέσβου και συναυλίας Scorpions 2009


Διαμόρφωση περιπτέρου για την τουριστική προβολή της Λέσβου καθώς και της συναυλίας των SCORPIONS  2009
 

 
Εκτύπωση